Klima

Hei. Mange mener mangt om dagens utfordringer med et varmere klima. Vitenskapen er ikke lenger i tvil om vi har med menneskeskapte klimaenderinger. Atmosfærens CO2-nivå er godt kjent for de siste 880.000 år fra analyser av luftbobler i iskjerner boret i Antarktis. For denne perioden varierte innholdet mellom ca. 200 og 300 ppm. Dagens verdi er dermed mer enn 30 prosent over den naturlige variasjonen de siste knappe en million år Energiogklima.no.